Meditasjon

Yoga og Meditasjon går hånd i hånd, og i yogatimene bindes meditasjon sammen med de fysiske øvelsene. Meditasjon betyr å være til stede her og nå, samtidig som man er oppmerksom, avslappet og helt våken. Pusten er alltid i øyeblikket, og når vi fokuserer og blir oppmerksom på vår egen pust, da er vi tilstede i øyeblikket.

“Meditasjon er heller ikke noe man kan forstå, det er noe man selv må prøve og erfare.”

Meditasjon handler ikke om å tenke eller gruble, men å la tankene passere uten at vi blir identifisert med dem. Vi bare observerer hva som skjer uten å prøve å forandre på noe. Man prøver ikke å fjerne seg fra verden eller gå i en slags hypnotisk tilstand, man prøver å være mer tilstede i verden, slik at man kan høre den indre stemmen/intuisjonen som hele tiden gir oss viktige beskjeder. Men siden vi alltid er så opptatt med så mange ting så hører vi ikke eller stoler ikke på den lille svake stemmen.

Meditasjon er ikke noe seriøst selv om det kanskje ser litt alvorlig ut når man sitter der med øynene lukket. Men selv om man ikke smiler så kan man være glad, og selv om man smiler så er det ikke sikkert at man alltid er glad.

Meditasjon er selve livet, det er ikke noe man kan gjøre eller lære seg på et helgekurs, det er noe man blir og vokser seg inn i. Det er en lang prosess og en utfordrende reise på godt og vondt. Men det er absolutt vel verdt det!

MarpaYoga_Thokthak
På besøk i Thakthok Monastery, Ladakh, India

 

Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close